top of page
En el aula

Tal i com ens diu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, en el seu article 2, s'han d'ofertar pel procés de concurs-oposició, totes aquelles places que hagin estat ocupades de forma temporal i de manera ininterrumpudament en almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. Aquestes places la Generalitat de catalunya, ja les té identificades i les enumera a l'ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, en el seu ANNEX 1 apartat B (A2, en el cos de diplomatura, educació social), on ens indica que s'ofertaran 7 places; + 3 places reservades a persones amb discapacitat; i +1 plaça reservada a persones amb discapacitat intel·lectual; EN TOTAL 11 places (funcionari).

Per tant si el que et vols presentar és a optar a una d'aquestes places, la resposta és , en cas de voler-te presentar a les de TORN LLIURE (és a dir OPOSICIONS tal qual) la resposta és NO o SI! perquè tal vegada pot sumar puntuació si s'aprova sense plaça (per saber si puntúa cal esperar convocatòria futura)

 
Logo FSC_normal.png
bottom of page